ΧΡΩΜΑ
ΒΟΛΒΟΙ - ΣΠΟΡΟΙ
ΒΟΛΒΟΙ/ΣΠΟΡΟΙ


10 Βολβοί Freesia double mixed..

2,40€

5 Βολβοί Gladioli Giant Flowering Ajax..
2 Βολβοί Lilium Asiatic Brunello..

2,60€

2 Βολβοί Lilium Asiatic Madras..

2,60€

5 Βολβοί Ranunculus Peonyflowering Mixed..

2,30€

2 Βολβοί Σκορδο Garlic Cassablanca..

3,50€

1 Βολβός Agapanthus lily of the nile..

4,10€

1 Βολβός Agapanthus White lily of the nile..

4,10€

1 Βολβός Amaryllis Pink..

6,00€

1 Βολβός Amaryllis Red..

6,00€

1 Βολβός Canna Cleopatra..

2,40€

1 Βολβός Canna Mrs. Oklahoma..

2,40€

1 Βολβός Dahlia Decorative Akita..

2,70€

1 Βολβός Dahlia Decorative Avignon..

2,70€

1 Βολβός Dahlia Decorative Diana's Memory..

2,70€

1 Βολβός Dahlia Decorative Jean Marie..

2,70€

About